PDF Drukuj Email
środa, 09 listopada 2011 15:07

Krew mog odda:

 • osoby od 18 do 65 roku ycia, ktre wa, co najmniej 50 kilogramw;
 • osoby, u ktrych w cigu ostatnich 6 miesicy nie wykonano tatuau, przekucia uszu lub innych czci ciaa;
 • osoby, ktre w cigu ostatnich 6 miesicy nie miay wykonanych diagnostycznych bada i zabiegw endoskopowych (gastroskopii, panendoskopii, artroskopii, laparoskopii);
 • osoby, ktre w cigu ostatnich 6 miesicy nie byy leczone krwi lub jej skadnikami.

Przeciwskazania do oddania krwi:

 • Dyskwalifikacja Staa (BEZWZGLDNE PRZECIWWSKAZANIA DO ODDANIA KRWI):
 • choroby ukadu krenia, midzy innymi:
 • wady serca (poza wadami wrodzonymi cakowicie wyleczonymi)
 • choroba niedokrwienna minia sercowego
 • stan po zawale
 • niewydolno krenia
 • miadyca znacznego stopnia
 • choroby pochodzenia naczyniowo-mzgowego (np. stan po udarze mzgu)
 • przewleke choroby naczy obwodowych (choroby ttnic, nawracajce zapalenia y)
 • choroby zakane:
 • WZW typu B, WZW typu C, wirusowe zapalnie wtroby w wywiadzie
 • taczka pokarmowa i kada taczka o niejasnej etiologii
 • Babeszjoza
 • Kala Azar (leiszmanioza trzewna)
 • Trypanosoma Crusi (gorczka Chagasa)
 • Promienica
 • Tularemia
 • HLTV I/II retrowirus uwaany za czynnik wywoujcy biaaczk/choniak z komrek T u dorosych ? wystpuje endemicznie w poudniowej Japonii i basenie Morza Karaibskiego
 • powane choroby ukadu pokarmowego (w tym schorzenia wtroby), oddechowego, moczowego, nerwowego
 • powane choroby skry (w tym uszczyca)
 • choroby ukadowe np. kolagenozy
 • nowotwory zoliwe
 • choroby krwi i ukadu krwiotwrczego, zaburzenia krzepnicia w wywiadzie
 • choroby metaboliczne i ukadu endokrynnego np. cukrzyca, choroby tarczycy, nadnerczy itp.
 • nosicielstwo wirusa HIV oraz zesp nabytego upoledzenia odpornoci (AIDS)
 • przynaleno do grup, ktre ze wzgldu na swoje zachowania seksualne s szczeglnie naraone na zakaenie powanymi chorobami, mogcymi przenosi si drog krwi w tym:
 • narkomani
 • osoby uprawiajce prostytucj
 • osoby czsto zmieniajce partnerw seksualnych
 • osoby majce partnerw seksualnych z wyej wymienionych grup
 • lekozaleno, alkoholizm
 • choroba Creutzfeldta-Jakoba (CJD) u osoby lub w rodzinie
 • przebycie przeszczepu rogwki, opony twardej, leczenie w latach 1958-1986 hormonem wzrostu uzyskanym z ludzkich przysadek
 • przebywanie w okresie od 01.01.1980 r. do 31.12.1996 r. cznie przez 6 m-cy lub duej w Wielkiej Brytanii, Francji, Irlandii
 • przebycie malarii (chyba, e badania immunologiczne lub metodami biologii molekularnej daj wyniki negatywne)
 • zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane uywaniem subst. Psychotropowych.

Dyskwalifikacja czasowa:

 • okres miesiczkowania i do 3 dni po zakoczeniu
 • 7 dni po zabiegu usunicia zba, leczeniu przewodowym i innych drobnych zabiegach chirurgicznych
 • do nastpnego dnia po leczeniu zba i wizycie u higienistki stomatologicznej
 • 6 miesicy w przypadku wikszych operacji i innych zabiegw medycznych wykonywanych sprztem wielokrotnego uytku i przebiegajcych z naruszeniem skry lub bon luzowych
 • 6 miesicy po wykonaniu tatuau, akupunktury, zakadaniu kolczykw, itp.
 • 6 miesicy od zabiegu endoskopii
 • 6 miesicy od zabiegu: gastroskopii (wziernikowanie odka), bronchoskopii (wziernikowanie drzewa oskrzelowego), rektoskopii (wziernikowanie odbytu)
 • czas do penego wyleczenia w przypadku ostrych chorb: (np.: ukadu pokarmowego, moczowego, oddechowego)
 • okres, gdy warto cinienia ttniczego nie mieci si w granicach 90/60 ? 180/100 mm Hg
 • 2 lata po wyleczeniu grulicy i otrzymaniu od lekarza ftyzjatry zawiadczenia o wyleczeniu
 • choroby zapalne i uczuleniowe skry, ostre stany uczuleniowe i okres odczulania, zaostrzenie przewlekej choroby alergicznej
 • 1 rok od zakoczenia leczenia na rzeczk
 • 6 miesicy od powrotu z krajw o wysokiej zachorowalnoci na AIDS (Afryka űrodkowa i Zachodnia, Tajlandia)
 • 6 miesicy od powrotu z rejonw, gdzie endemicznie wystpuj choroby tropikalne i malaria (jeli nie wystpiy w tym okresie objawy choroby)
 • 2 lata od potwierdzonego wyleczenia Brucelozy i gorczki Q
 • 2 lata po przebyciu gorczki reumatycznej, jeli nie wystpia przewleka choroba serca
 • 6 miesicy od cakowitego wyleczenia z toksoplazmozy
 • 6 miesicy od wyleczenia mononukleozy zakanej
 • nietypowe zmiany skrne powoduj dyskwalifikacj do czasu wyjanienia ich przyczyny
 • cia i okres karmienia piersi oraz
 • 9 miesicy po porodzie
 • 6 tygodni po poronieniu
 • 6 miesicy po przetoczeniu krwi i jej skadnikw
 • 6 miesicy po przeszczepie ludzkich komrek i tkanek
 • co najmniej 2 tygodnie po przebyciu choroby zakanej i uzyskaniu prawidowych wynikw bada klinicznych i laboratoryjnych
 • 2 tygodnie po przebyciu grypy, zakaenia grypopochodnego i gorczce powyej 38oC
 • 2 tygodnie po zaprzestaniu przyjmowania antybiotykw
 • kontakt z chorobami zakanymi dyskwalifikuje na czas rwny inkubacji danej choroby (zwykle 4 tygodnie)
 • bliski kontakt w warunkach domowych z chorym na wirusowe zapalenie wtroby dyskwalifikuje na okres 6 miesicy
 • okres pozbawienia wolnoci i 6 miesicy po odbytej karze wizienia

Po szczepieniach:

 • 4 tygodnie od szczepienia szczepionkami z osabionymi bakteriami i wirusami przeciw BCG, odrze, ryczce, tej febrze, nagminnemu zapaleniu linianek przyusznych, nagminnemu poraeniu dziecicemu, durowi brzusznemu, cholerze
 • 48 godzin od szczepienia szczepionkami z zabitymi bakteriami, riketsjami, wirusami przeciw cholerze, durowi brzusznemu, krztucowi, durowi plamistemu, poraeniu dziecicemu
 • 48 godzin od szczepienia przeciwko wirusowemu zapaleniu wtroby typu A lub B (bez kontaktu z chorob)
 • 3 miesice po biernym uodparnianiu surowicami odzwierzcymi
 • 48 godzin od przyjcia anatoksyny bonicowej i tcowej
 • 48 godzin od przyjcia szczepionki przeciw wcieklinie i kleszczowemu zapaleniu mzgu, a 1 rok od kontaktu z tymi chorobami

Okres przyjmowania lekw z wyjtkiem witamin, doustnych lekw antykoncepcyjnych oraz lekw hormonalnych stosowanych w okresie menopauzy, w przypadku innych lekw naley uzyska zgod lekarza (np. zaywanie aspiryny dyskwalifikuje przez 3 dni od ostatniego zaycia).

Wystpienie objaww sugerujcych chorob AIDS takich jak:

 • przewleke powikszenie wzw chonnych (zwaszcza szyjnych, karkowych, nadobojczykowych i pachowych)
 • nocne poty
 • gorczka o niewyjanionej przyczynie
 • niewyjaniona utrata wagi ciaa
 • przewleka biegunka

Informacja o chorobach zakanych dla krwiodawcw.

Twoja krew zostanie zbadana, aby stwierdzi, czy nie jeste zakaony/a ki, AIDS, taczk zakan B lub C. Jeli test wypadnie dodatnio, nie zostanie przetoczona. Jednak przy kadej infekcji pomidzy momentem zakaenia i chwil, gdy staje si moliwe wykrycie go drog bada laboratoryjnych, upywa pewien czas. W tym okresie w adnym wypadku nie wolno oddawa krwi, poniewa moe by rdem zakaenia, chocia testy laboratoryjne s jeszcze ujemne. Nie oddawaj wic krwi, jeeli przez ryzykowne kontakty lub zachowania narazie/a si na niebezpieczestwo.

Ryzyko stwarzaj:

 1. Wczeniej lub aktualnie stosowane narkotyki w postaci zastrzykw.
 2. Kontakty seksualne z osobami stosujcymi narkotyki w postaci zastrzykw.
 3. Kontakty seksualne z wieloma partnerkami/partnerami.
 4. Kontakty seksualne z patrnerem/partnerk, ktrych znasz od niedawna.
 5. Kontakty seksualne w celu zarobkowym.
 6. Kontakty seksualne z osobami, u ktrych testy w kierunku AIDS, kiy lub taczki zakanej B lub C wypady dodatnio.

Zdajemy sobie spraw, e zadajc te pytania wkraczamy w Twoj sfer prywatn. Jednak niewielkie ryzyko przeniesienia zakaenia drog krwi mona dalej zmniejszy jedynie wtedy, gdy bdc dawc dokadnie przemylisz opisane tu sytuacje i skrupulatnie odpowiesz na postawione pytania. Twoje dane bd traktowane poufnie. Przy pozytywnych wynikach bada (wskazujcych na infekcj) zostaniesz o tym poinformowany/a przez lekarza.

 

Dla krwiodawcw

Podgld Galerii

Polecamy

Podaj Do

Krewniacy.pl

PCK

Statystyki

Naszą witrynę przegląda teraz 2 gości